Đa dạng, phù hợp với mọi đối tượng từ cá nhân đến doanh nghiệp
internal_server_error <![CDATA[WordPress &rsaquo; Lỗi]]> 500